Uzmanlık Alanlarımız

SAS Dinleti Programlarının kimler için olduğunu keşfedin.


SAS Dinleti Programları, beyin fonksiyonlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. Dinleti programları çok kısa bir sürede bireylerin yaşam kalitelerinin artmasında yardımcı olur. Beynin düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü gibi ilgili merkezlerini uyarır ve beynin her iki hemisferinin daha hızılı ve dengeli bir iletişim kurmasına yardımcı olur..


SAS-Smart Dinleti Programı | Akademik Başarıda Çocuklar ve Gençler için.

5 yaş ve üstü çocuklar ile gençlerin öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını destekleyen, bireye özel hazırlanan dinleti programıdır. SAS-Smart Dinleti Programı günlük 1 saatlik seanslarla 20 ila 24 gün boyunca uygulanır. Dinletiler orkestra müziği, piyano ve konuşma programlarını içermektedir.

 • Dikkat & Hiperaktivite | DEHB: Odaklanmayı ve dikkat süresini uzatır, dürtüsel davranışları ve hiperaktiviteyi azaltır.
 • Okuma & Yazma | Disleksi: Sol hemisferin daha doğru ve hızlı bir şekilde işlemesini sağlar.
 • Anlama & Hafıza: Yarı küreler arası iletişimi güçlendirir.
 • Davranış & Motivasyon: Zaman yönetimi, planlama ve sorumluluk duygusunu geliştirir, stres ve kaygıyı azaltır.


SAS-Boost Dinleti Programı | Gelişimsel Sorun Yaşayan Çocuklar için.

3 yaş ve üstü çocuklar için nörogelişimsel bozukluklar arasında yer alan Otizm Spektrum Bozukluğu, Asperger Sendromu, Down Sendromu ve Serebral Palsi gibi durumlarda günlük 1 saatlik seanslarla 20 ila 28 gün boyunca uygulanır. Müzik ve konuşma dinletilerine ek olarak programlar da frekans, kelime ve zaman eğitim elemanları da içerebilir. İsteğe bağlı olarak çocuğun ses kaydı alınarak konuşma gelişimini teşvik etmek için kullanılabilir.

 • Duyusal İşlemleme: Duyusal girdilerin daha iyi bir şekilde işlemlenmesini sağlar.
 • Tekrarlayan Davranışlar: Stresi ve kaygıyı azaltır.
 • Dil & Konuşma: Beynin dil ve konuşmadan sorumlu alanlarını (özellikle sol hemisfer) uyarır.
 • Sosyal Beceriler: Sosyal iletişimin artmasını sağlar.


SAS-Balance Dinleti Programı | Duygudurum Bozukluğu Yaşayan Yetişkinler için.

SAS-Balance Dinleti Programı duygudurum problemi yaşayan yetişkinlerde psikolojik bozuklukların giderilmesi için hazırlanmıştır. Dinleti programı iş ve özel hayatın getirdiği zorluklarla baş edebilmeye yardımcı olur. Dinleti seansları günlük 1 saatten oluşur ve 20 gün boyunca uygulanır.

 • Kaygı & Korku: Zihni ve bedeni rahatlatarak negatif düşüncelerden kurtulma.
 • Depresyon: Olumsuz ve karamsarlıktan kurtarıp kişinin özgüveninin gelişmesinde yardımcı olur.
 • Öfke Kontrolü: Dürtüsel tepkileri azaltarak bilişsel yetenekleri artırmak.
 • Yaratıcılık & Üretkenlik: Yaratıcılık, üretkenlik ve planlama becerilerini artırmak.


SAS-Life Dinleti Programı | İleri Yaş Sorunları için.

SAS-Life Dinleti Programı, yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan Bilişsel Bozukluklar, Unutkanlık, Beyin Felci gibi durumlarda uygulanır. Her bir program danışanın ihtiyacına göre tasarlanır. Uygulama seans saatleri ve günleri bireyin durumuna göre belirlenir.

 • Bilişsel Bozukluklar: Yaşam kalitesinin artmasında yardımcı olur.
 • Duyma ve Ayırt Etme Becerisi: Dil gelişimini ve işitsel ayrımcılık becerisini geliştirir.
 • Beyin Felci: Felç ya da beyin işlev bozukluğunda tekrar konuşmayı ve fiziksel gelişimi sağlar.

Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı