Asperger Sendromu


  • takıntılı, tekrar edici konuşmanız mı var ?
  • sadece belirli konulara mı yoğunlaşıyorsunuz ?
  • sözel olmayan iletişimde zorluklar mı yaşıyorsunuz ?
  • sakar ya da motor becerileriniz zayıf mı ?
  • empati eksikliğiniz mi var ?
  • başkalarıyla değilde sürekli kendinizle ilgili mi konuşuyorsunuz ?

Asperger sendromu, otistik spektrum bozukluğu içerisinde bir alt grup olarak kabul edilir. Genellikle sosyal iletişim bozukluğu, kısıtlı ve yinelenen davranışlar gibi karakteristik özellikler görülür. Günümüzde Asperger Sendromu için tam bir tedavi yöntemi olmasada çoğu çocuk uzmanların yardımıyla gelişimlerinde ilerlemeler gösterebilmektedir. Uzman yardımıyla gelişimlerinde ilerleme sağlanan çocukların bazıları, yetişkin bir birey haline geldiklerinde, Asperger Sendromu tanısı konulamayacak kadar belirtilerde azalma görülmektedir.


Asperger Sendromu, aynı zamanda Yüksek İşlevli Otizm olarak tasnif edinebilir. Asperger Sendromu tanısı konmuş çoğu çocuk uzmanların yardımıyla gelişimlerinde ilerlemeler gösterebildiği için, Asperger Sendromu artık bir bozukluk yerine bir farklılık olarak savunulmaya başlandı. Asperger Sendromlu birçok yetişkin, sanat ya da gerçek bilimde, matematikte, bilgisayar ya da mühendislik gibi alanlarda özel bir yeteneğe sahip olup hayatlarında başarı sağlamışlardır. Erken yaşta uzman yardımıyla müdahale edilirse topluma tam anlamıyla entegre olmaları mümkündür.


Öğrenme, beş duyu organı – duyma, görme, dokunma, koklama, tatma – ve bunlara ek olarak denge ve propriosepsiyon (vücudumuzun boşluktaki harket algısı) duyuları aracılığı ile çevreden alınan uyarıların beyinde bazı işlemlerden geçirilmesi ve tekrarlar sonucu oluşur. Öğrenme süreci, bilgilerin duyularımız tarafından algılanması ve beynin ilgili merkezine iletilmesi (GİRİŞ); bu bilgilerin beyinde işlenmesi (İŞLEME); verilen tepkinin beynin ilgili organlarına bildirilmesi (ÇIKIŞ) şeklinde gerçekleşir.


Bizler merkezlerimizde, işleme üzerinde yoğunlaşıp SAS programına özgü testlerle kişinin öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğini saptamaktayız. Daha sonra “danışana özel” uygulanan programlar ile beyinde işleme süreci güçlendirilerek, yarıküreler arasındaki iletişim geliştirilir. Uyguladığımız programlar okuma ve yazmayı, dikkat ve algılamayı, konuşma ve dili kullanma kabiliyetini geliştirerek daha iyi davranışsal, duygusal ve sosyal durumlara yol açar.


Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı