Davranış Bozuklukları


Randevu için : 0312 236 65 65 - 69

  • başarısız olduğunuzda kolayca hüsrana mı uğruyorsunuz ?
  • verilen görevleri tamamlamada zorluk mu çekiyorsunuz ?
  • sürekli tartışıyor musunuz ?
  • fevri davranışlar mı sergiliyorsunuz ?
  • inadına başkalarını kızdırıyor musunuz ?
  • yapmacık davranışlar mı gösteriyorsunuz ?

Davranış sorunları ile başa çıkmanın temel adımı bireyin geliştirdiği yanlış davranış sonuçlarının altında yatan sebepleri saptamaktır. Bu süreçte en sık yapılan hata bireyin sosyal çevresinin değiştirilmesiyle davranışların değişeceği yönündeki düşüncedir. Her bir birey için sosyal çevre, davranış gelişimi için önemlidir. Ancak birey sosyal çevreden kopamayacağı ve gireceği her sosyal çevrenin olumsuz davranışları tetikleyeceği düşünülürse çözümün birey odaklı planlanmasının gerekliliğini görmek kaçınılmaz olmaktadır. Tüm bu nedenlerle bireyde varolan davranış bozukluklarının çözümü için karşılaşılan problemlerle başedebilme yöntemlerinin bireye kazandırılması ve bu kazanımlarla birlikte yanlış davranış örüntüleri yerine doğrularının yerleştirilmesi için yerinde ve doğru tepkilerin verilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Davranışın gerçekleşmesi için girdiyi (input) işleyebilecek ve değişik çıktılara (output) yol verebilecek bir sofistike “işlemci” gereklidir. Tüm bu mekanizma beyin tarafından kontrol edilmektedir. Literatürde yer alan bilimsel çalışmalar doğru davranış stillerinin geliştirilmesi ve bireyin karar verme yetisini doğru kullanabilmesi için beyindeki iki yarı kürenin senkronize çalışma sisteminin güçlü olmasının gerekliliğini ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda davranış sorunlarında uygulanması gereken ilk adım bireyin beynindeki iki yarı kürenin kendi içerisinde çalışma sisteminin doğru işler halde olup olmadığıdır. İkinci adım ise iki yarı kürenin senkronize çalışma sisteminin doğru işleyip işlemediğidir. Bu nedenlede SAS Programları duyular aracılığıyla alınan bilginin beyinde doğru işlenmesini ve bunun doğru çıktıya (davranışa) neden olmasını sağlamayı hedeflenmektedir.

Merkezimizde uzman kadro tarafından yapılan bir değerlendirme görüşmesinde; yaşanan davranış bozuklukları ile gerekli veri tabanını oluşturmak üzere ebeveyn veya yetişkin ise kendisi ile kapsamlı bir şekilde gerekli bilgiler alınır. Programlar günlük 1 ya da 2 saatlik dinletiler halinde 2 ya da 3 hafta süre ile uygulanmaktadır. Program herhangi bir tıbbi ya da fiziki müdahale gerektirmeyen, yan etkisi olmayan sadece kulaklıklar aracılığıyla ses, müzik ve konuşmanın dinletilmesi şeklinde gerçekletirilir.

Ekibimizi daha ayrıntılı tanımak ve güncellemelerden haberdar olmak isterseniz web sitemizi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı