DisleksiRandevu için : 0312 236 65 65 - 69

 • yavaş ya da yanlış mı okuyorsunuz ?
 • uzun kelimelerde sesleri ve vurguyu mu karıştırıyorsunuz ?
 • okurken kelime ya da hece mi atlıyorsunuz ?
 • sayıları ya da harfleri ters mi algılıyorsunuz ?
 • el yazınız kötü mü ?

Disleksi, dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren genel anlamda nöroloji temelli yapısal bir bozukluktur.

Disleksi 3 ayrı alt gruba ayrılmaktadır.

P (Perceptual / Algısal) Tip: Bu disleksi türü sağ yarıküre fonksiyonlarına bağlı görsel – işitsel algı kusurları olan ve okuma güçlüğü çeken çocukları kapsar.

Okuma sürecinde, sağdan – sol yarıküreye geçiş yapılması beklenirken, bu tür disleksili çocuklar okuma süreci için sağ yarıküreyi kullanmaya devam ederler.

 • Sol yarıküreye geçişleri hala gerçekleşmemiştir.
 • Yavaş okurlar ama az hata yaparlar.
 • Çoğunlukla, sol kulak basınlığı vardır.
 • Bu tip disleksili çocukları, “heceleyen” olarak adlandırabiliriz.

L (Language / Dilsel) Tip: Sol yarıküre fonksiyonlarına bağlı okuma güçlüğü olan çocuklar bu grupta değerlendirilmektedir.

Okuma sürecinde, sağdan –sol yarıküreye geçiş yapılması beklenirken, bu tür disleksili çocuklar okuma sürecine sol yarıküreden başlarlar.

 • Sol yarıkürede bulunan sesler ile sağ yarıkürede bulunan harfleri eşleyemezler. Çünkü sağ yarıküreyi okuma sürecinde kullanmazlar.
 • Hızlı ya da normal okurlar fakat çok fazla hata yaparlar.
 • Çoğunluklar, sağ kulak baskınlığı vardır.
 • Bu tip disleksili çocukları, “tahmin eden” olarak adlandırabiliriz.

A (Auditory / İşitsel) Tip: Kısa, patlayıcı sesleri işlemlemede ve konuşmayı parçalara ayırmada güçlük çekerler.

 • İşitsel işlemleme süreçleri çok yavaştır ve tekrara ihtiyaç duyarlar.
 • Okuma – yazma sırasında sık sık hata yaparlar.
 • Artikülasyon problemleri yaşayabilirler.
 • “Dikkat” ve “Konsantrasyon” problemleri olabilir.
 • Bu tip disleksili çocukları, “tekrar eden” olarak adlandırabiliriz.

Disleksili çocukların % 60’ı ‘P’ ya da ‘L’ tipi grupta değerlendirilir ama yaklaşık %80’ninin aynı zamanda ‘A’ tipi disleksisi de olduğu görülmektedir.

Programlarımız disleksi ile başa çıkmak için araç ya da yöntem öğretmez disleksinin beyinde yarattığı farklı algılamayı azaltır.

Disleksi ve türlerine yönelik uyguladığımız SAS Dinleme Programları;

 • Nöro-bilimsel yaklaşımı benimser.
 • Herhangi bir yan etkisi yoktur.
 • Birey için özel olarak hazırlanmış çeşitli müzik, ses ve konuşma programlarının kulaklıklar aracılığıyla dinlenmesi şeklindedir.
 • Bireyin fonemik sınırları daha net işitecek şekilde yavaşlatılmış sesler dinletilir. Daha sonra, sesler yavaş yavaş hızlandırılır.
 • Beyinde dil ve konuşma merkezleri uyarılır, işitsel işlemleme süreçleri hızlandırılır.
 • Dinleme programına ek olarak bireysel fonolojik farkındalık eğitimi uygulanır.
 • Programlar günlük 1 ila 2 saatlik seanslar halinde 3 hafta boyunca devam eder. Gözlem ve izleme süreci ile birlikte program aşaması 2 ayda tamamlanır.

Disleksik bireylere yönelik uyguladığımız programlarla ilgili detaylı bilgi ve randevu almak için lütfen 0312 236 65 65 ya da 0312 236 65 69'u arayınız.

Merkezimiz disleksi ve yabancı dil öğretimi ” Dyslang ” adlı Avrupa Birliği'nin desteklediği projede tek ve özel bir kurum olarak yer almaktadır. Detaylı bilgi için blog sayfamız : http://blog.sascentre.com/tr/dyslang-projesi-ve-sas-merkezi

Disleksili danışanlarımıza ait programlar sonrası istatistiki değerleri görmek için lütfen tıklayınız.

'' Ebeveynler için Disleksi Rehberi '' isimli e kitap. İndirmek için lütfen tıklayınız.

Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı