Dispraksi


  • takla atmada, oturmada, ayağa kalkmakta ya da yürümede zorluk mu yaşıyorsunuz ?
  • merdivenleri inmede ya da çıkmada probleminiz mi var ?
  • hareketleriniz çok mu yavaş ?
  • sık sık düşer misiniz ?
  • kalem tutuşunuz bir garip mi ?
  • el yazınız kötü mü ?

Dispraksi; felç ya da ataksi olmadığı halde basit hareketleri birleştirerek karmaşık hareketlerde bulunma yeteneğinin bozulması olarak tanımlanır. Tam olarak nedeni bilinmesede, herhangi bir zeka geriliğine veya noksanlığına bağlı bir durum değildir. Yapılan araştırmalar dispraksinin, beynin gelişimindeki bir olgunlaşmamadan kaynaklandığını göstermektedir. Dispraksi; konuşma ve dil, ince motor becerileri, tüm vücudun hareketi ve koordinasyonu gibi üç önemli bölgeyi etkileyebilir.

Dispraksi; konuşma organlarının kontrolünde zorluklara - bunlar gecikmiş dil gelişimine ve doğru telaffuz edilememesine yol açar - sebep olabileceği gibi ayrıca ardışık seslerin çıkmasında da zorluklar yaşanmasına neden olabilir.

Dispraksi, ince motor becerilerini etkileyebilceğinden dolayı el yazısı ve nesnelerin kontrol edilmesi gibi basit el becerilerinin öğrenilmesinde güçlükler yaratabilir. Ayrıca dispraksi, yürüme ve koşmada önemli rol oynayan kaba motor becerilerinde ve propriyosepsiyon duyusunda zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Dispraksi yüzünden bir adım gerideyseniz, yardım bir adım önünüzde.

Öğrenme, beş duyu organı – duyma, görme, dokunma, koklama, tatma – ve bunlara ek olarak denge ve propriosepsiyon (vücudumuzun boşluktaki harket algısı) duyuları aracılığı ile çevreden alınan uyarıların beyinde bazı işlemlerden geçirilmesi ve tekrarlar sonucu oluşur. Öğrenme süreci, bilgilerin duyularımız tarafından algılanması ve beynin ilgili merkezine iletilmesi (GİRİŞ); bu bilgilerin beyinde işlenmesi (İŞLEME); verilen tepkinin beynin ilgili organlarına bildirilmesi (ÇIKIŞ) şeklinde gerçekleşir.

Bizler merkezlerimizde, işleme üzerinde yoğunlaşıp SAS programına özgü testlerle kişinin öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğini saptamaktayız. Daha sonra “danışana özel” uygulanan programlar ile beyinde işleme süreci güçlendirilerek, yarıküreler arasındaki iletişim geliştirilir. Uyguladığımız programlar okuma ve yazmayı, dikkat ve algılamayı, konuşma ve dili kullanma kabiliyetini geliştirerek daha iyi davranışsal, duygusal ve sosyal durumlara yol açar.

Ekibimizi daha ayrıntılı tanımak ve güncellemelerden haberdar olmak isterseniz web sitemizi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz


Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı