Yaygın Gelişimsel Bozukluklar


  • ince ve/veya kaba motor becerilerinizi kullanmada zorluk mu yaşıyorsunuz ?
  • konuşma dilini anlamanız sınırlı mı ?
  • sınırlı konuşuyor ya da hiç konuşamıyor musunuz ?
  • yeni şeyleri öğrenmede güçlük mü çekiyorsunuz ?
  • duyusal girdiyi filtrelemede problemleriniz mi var ?
  • sosyal ilişki kurmada zorluk mu çekiyorsunuz ?

Her çocuğun ve bireyin yaşına uygun olarak takip ettiği bir gelişim süreci vardır. Yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan bireylerde bu gelişim evreleri gecikmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluk bir spektrumdur ve bünyesinde birden fazla tanı grubunu barındırır. Bunlardan en yaygın olarak bilineni otizmdir. Diğer yaygın gelişimsel bozukluklar Asperger Sendromu, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Atipik Otizm (Başka türlü adlandırılayaman bozukluk) olarak sıralanabilir. Bu spektrumdan tanı almuş olan bir bireyin erken çocukluk döneminden itibaren daha zayıf bir sosyal iletişimi, kısıtlı ilgi alanı, yetersiz dil gelişimi, davranış sorunları veya tekrar eden davranışları vardır. Bu duruma dikkat eksikliği ve hiperaktivite de eşlik edebilir. Duyma, görme, tat alma, dokunma ve denge gibi – bir veya birkaç duyu organında hassasiyetler sergilerler. İlgili sorun alanları kişinin aldığı tanıya, alınan tanının şiddetine ve düzenli olarak alınan özel eğitim ve destek programları ile tedavi edilebilir veya hafifleyebilir. SAS Programları ile YGB tanılı bireylerin yaşadığı stres büyük bir oranda azaltılabilmekte ve gündelik hayata daha rahat uyum sağlanabilmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda SAS Methodu

Bu tanı grubundan tanı almış olan bireyler doğru tedavi ve eğitim yöntemiyle, erken teşhisle ve doğru zamanlamayla gündelik hayata adapte edilebilir ve iyileştirilebilirler.

Öğrenme, beş duyu organı – duyma, görme, dokunma, koklama, tatma – ve bunlara ek olarak denge ve propriosepsiyon (vücudumuzun boşluktaki harket algısı) duyuları aracılığı ile çevreden alınan uyarıların beyinde bazı işlemlerden geçirilmesi ve tekrarlar sonucu oluşur. Öğrenme süreci, bilgilerin duyularımız tarafından algılanması ve beynin ilgili merkezine iletilmesi (GİRİŞ); bu bilgilerin beyinde işlenmesi (İŞLEME); verilen tepkinin beynin ilgili organlarına bildirilmesi (ÇIKIŞ) şeklinde gerçekleşir.

Bizler merkezlerimizde, işleme üzerinde yoğunlaşıp SAS programına özgü testlerle kişinin öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğini saptamaktayız. Daha sonra “danışana özel” uygulanan programlar ile beyinde işleme süreci güçlendirilerek, yarıküreler arasındaki iletişim geliştirilir. Uyguladığımız programlar okuma ve yazmayı, dikkat ve algılamayı, konuşma ve dili kullanma kabiliyetini geliştirerek daha iyi davranışsal, duygusal ve sosyal durumlara yol açar.

Nöro-psikologlar, psikoterapistler, psikologlar ve dilbilimci uzman kadro tarafından yapılan bir değerlendirme görüşmesinde; öğrenme güçlüklerinin eğitim sürecinde gerekli veri tabanını oluşturmak üzere ebeveyn veya yetişkin ise kendisi ile kapsamlı bir şekilde gerekli bilgiler alınır. Programlar günlük 1 ya da 2 saatlik dinletiler halinde 2 ya da 3 hafta süre ile uygulanmaktadır. Program herhangi bir tıbbi ya da fiziki müdahale gerektirmeyen, yan etkisi olmayan sadece kulaklıklar aracılığıyla ses, müzik ve konuşmanın dinletilmesi şeklindedir.

Ekibimizi daha ayrıntılı tanımak ve güncellemelerden haberdar olmak isterseniz web sitemizi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı