Uzmanlık Alanlarımız

SAS Dinleti Programlarının kimler için olduğunu keşfedin.


SAS Dinleti Programları, beyin fonksiyonlarını geliştirmek için bilimsel bir çerçevede tasarlanmıştır. Dinleti programları kısa bir sürede bireylerin yaşam kalitelerinin artmasına yardımcı olur. Beyinde algı, dikkat, bellek, düşünme, plânlama, karar verme, öğrenme, dil, konuşma, sosyal biliş ve beden kontrolü gibi önemli işlevlerine katılan merkezleri uyarır ve bağlantısal beyin organizasyonunu oluşturan birimler arasındaki iletişim ve işbirliğini sağlayan yolakların daha dengeli, uyumlu ve verimli çalışmasına yardımcı olur.logo sas-smart
SAS-Smart | Başarıya Doğru

Küçük çocuklar ile gençlerin öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını destekleyen, bireye özel hazırlanan dinleti programıdır. Dinletiler amaca uygun olarak düzenlenen orkestra müziği, piyano ve konuşma programlarını içermektedir. Program süresi kişinin ihtiyacına yönelik uzman tarafından belirlenmektedir.

 • Dikkat & Hiperaktivite | DEHB: Uyarana odaklanmayı ve dikkat süresini uzatır, dürtüsel davranışları ve hiperaktiviteyi azaltır.
 • Okuma & Yazma | Disleksi: Beyinde dil ve okuma ağlarının entegrasyonuna temel oluşturan zamansal ses işleme süreçlerinin daha doğru, uyumlu ve hızlı bir şekilde çalışmasını ve hemisferler arası iletişimi destekler.
 • Anlama & Hafıza: Ses-anlam eşleme üzerinden fonolojik bellek haritalarını pekiştirir, okuduğunu anlama sürecinde görsel-işitsel uyumu ve sözcük dağarcığına erişimi kolaylaştırır.
 • Davranış & Motivasyon: Çevre ile etkileşimlerde kendilik halinden çıkarak uyarana uygun yanıt oluşturma, zaman yönetimi , planlama, seçme, karar verme davranışlarını ve sorumluluk duygusunu geliştirir, stres ve kaygıyı azaltır.

logo sas-boost
SAS-Boost | Potansiyelini Keşfet

Çocuklar için nörogelişimsel bozukluklar arasında yer alan Otizm Spektrum Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu-Disleksi, Down Sendromu ve Serebral Palsi gibi durumlarda günlük seanslarla 14 ila 28 gün boyunca uygulanır. SAS-Boost Programları, müzik ve konuşma dinletilerine ek olarak programlar da frekans ayrımı, kelime tanıma ve zamansal işlemleme mekanizmalarına yönelik ilâve eğitim elemanları da içermektedir.

 • Duyusal İşlemleme: İşitsel girdilerin daha iyi bir şekilde işlemlenmesini ve diğer duyusal girdilerle daha kolay entegre edilmesini sağlar.
 • Tekrarlayan Davranışlar: Farklı duyusal alanlardan gelen bilgilerin beyinde birleştirilmesi (Çoklu Duyusal Entegrasyon) ile ilgili sinir ağlarında zamansal senkronizasyonun düzenlenmesini kolaylaştırır. Otizmde tekrarlayıcı davranışlarla ilgili olduğu düşünülen işitsel algısal işlemleme tutarsızlıklarının azaltılmasını destekler. Stres ve kaygının azaltılmasına katkı sağlar.
 • Dil & Konuşma: Beynin dil ve konuşmadan sorumlu alanlarını ve bağlantı yollarını dilin temelini oluşturan ses işlemleri düzeyinde(özellikle sol hemisfer) uyarır, geliştirir.
 • Sosyal Beceriler: Sosyal-duygusal algı ve ifade becerilerinin güçlenmesine yardımcı olarak sosyal iletişimin artmasını sağlar.

logo sas-balance

SAS-Balance | Olmak İstediğiniz Siz

SAS-Balance Dinleti Programı duygudurumsal problemler yaşayan yetişkinlerde psikolojik bozuklukların azaltılması için hazırlanmıştır. Dinleti programı iş ve özel hayatın getirdiği zorluklarla baş edebilmeye yardımcı olur. Dinleti seansları kişinin durumuna göre genellikle 21 ve 24 gün boyunca günlük seanslar halinde uygulanır.

 • Kaygı & Korku: Zihni ve bedeni rahatlatarak negatif düşüncelerin azaltılmasına,
 • Depresyon: Olumsuz duygulardan ve karamsarlıktan uzaklaşarak özgüveninin yükseltilmesine,
 • Öfke Kontrolü: Dürtüsel tepkileri azaltarak bilişsel yeteneklerin geliştirilmesine,
 • Yaratıcılık & Üretkenlik: Yaratıcılık, üretkenlik ve planlama becerilerinin artırılmasına yardımcı olur.

logo sas-life

SAS-Life | Özel Bir Değer

SAS-Life Dinleti Programı, yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan dikkatsizlik, unutkanlık, anlama ve ifade güçlüğü gibi bilişsel bozukluklarda ve İnme, Serebral Palsi gibi durumlara yönelik ana akım rehabilitasyon süreçlerinde yardımcı bir uygulama olarak kullanılabilir. Her bir program danışanın ihtiyacına göre tasarlanır. Uygulama seans saatleri ve günleri bireyin durumuna göre belirlenir.

 • Bilişsel Bozukluklar: Bellek, dikkat ve uyanıklığı artırarak yaşam kalitesinin yükseltilmesinde yardımcı olur.
 • Duyma ve Ayırt Etme Becerisi: Dil gelişimini ve işitsel ayrımcılık becerisini geliştirir.
 • Beyin Kökenli Problemler: İnme ve Serebral Palsi gibi edinsel ve gelişimsel beyin işlev bozukluklarında dilsel ve fiziksel gelişime yönelik terapi ve rehabilitasyon uygulamalarını destekler.

Danışan Bilgi Formu

SAS Centre Danışma Hattı